Om verksamheten

Syftet med vårt skolmuseum

Vi vill söka spegla:

- Hur tidigare generationer med omtanke och entusiasm försökt ge kunskap och fostran

- Hur skolan ständigt förändras och utvecklas

- Hur dagens skola vuxit fram

I cirka 40 år har skolmaterial samlats av en arbetsgrupp inom Norrköpings Skolmuseums Stödförening, som av kommunen utsetts att leda verksamheten.


Museet har disponerat hela nedre våningen på Oskarsskolan med fyra stora klassrum och två korridorer.


I skolsalar från gången tid visades museets samlingar av läromedel såsom böcker, planscher och åskådningsmaterial.


Vi har även ett stort antal fotografier och föremål från "slöjden förr"


Vi i föreningen tar emot skolklasser, föreningar, olika grupper och enskilda besökare för visning av våra samlingar.

Skolsalen från 1930-talet men bänkar av den s.k. slädmodellen.


Salen användes för lektioner med bl.a. skrivning med bläck.