Muséets framtid?

Vi har inte fått någon information och vet inte mer än vad som står i tidningen trots

att vi haft kontakt med både Lars Stjernkvist

och Olle Johansson.


Skolmuseet har stängt tills vidare.Även Arne Borgstedts föredrag är inställda.Arbogaresan som skulle göras den 14 maj och som var framflyttad till den 17 september hoppas vi kunna genomföra någon gång under våren 2021.Årsmötet den 25 mars är inställt tills vidare.