En gammaldags lektion på Skolmuseet (30-40 minuter)
Alla årskurser
1.  Besöket inleds med en kort information om hur det var i skolsalen förr (ca. 5 min).

 

Åk 1-6

Exempel på innehåll
2.  Morgonsamling (5 min)

          Psalm: Din klara sol..

          En biblisk berättelse

          Annan berättelse
3.  Svenska (5min) Högläsning, eleverna läser mycket enkel text från gammal läsebok

4.  Matematik (5 min)
          Räkning med kulram
          Huvudräkning
5.  Naturkunskap (5 min)
          Samtal kring en plansch
               Årstiderna
               På gården
               Björn
               Räv
               Varg
               m.fl. (finns många fler)
               ….
               Uppstoppat djur

6.  Historia (5min)
          Samtal kring en plansch
               Stenåldern
               Bronsåldern
               Järnåldern
               Vikingatiden
               Våra kungar
               ….
7.  Välskrivning med bläck (ca 15 min)
8.  Lektionen avslutas med kort rundvandring i salarna där eleverna får möjlighet att

     titta själva och få svar på frågor.

 

Åk 7 – 9
Exempel på innehåll:
Samma som ovan, men anpassat till äldre elever
     ANT låda
     Torson 
     Fysikapparat
     Visa på vad man gjorde i träslöjd och syslöjd
     Blodomloppet (demonstration)
     Historiska händelser (planscher)
     Lösa ett par gammaldags matematikproblem
     Lektionen avslutas med kort rundvandring i salarna där eleverna får möjlighet att

     titta själva och få svar på frågor.