Mer om utställningar

Skolplanscher och bokrum

Skolplanscher

 

 

 


 

Bokrummet

I museet finns pedagogisk litteratur med ca: 6000 böcker.

Även äldre bildapparater syns i bild.

I bakgrunden skymtar några av de ca: 500 kartorna.

 

 

 

Barnbiblioteket Saga

 

Museet har en representativ samling av barnbiblioteket Sagas böcker från 1899 till våra dagar.

Här representeras också kända författare och bokillustratörer av böckerna.

 

 

Här finns stentryckta planscher från 1800-talets mitt, tryckta i Norrköping
Många ämnesområden är här representerade med planscher på kartong och med rullplanscher